Gapit Nordics´ Tro

Arne Johan Grimsbo

Arne Johan Grimsbo - Mening

1 Des, 2021 - 6 min lesing

All verdiskaping er forankret i mennesker. Hva vi tenker om oss selv og menneskene rundt oss påvirker måten vi resonnerer på. I tillegg har vi tanker om vår ideelle måte å jobbe på og hvilke metoder som passer best for ulike situasjoner. Alt dette påvirker hvordan vi verdsetter oss selv som individer og sammen som arbeidsfellesskap. Nylig bestemte vi oss i Gapit Nordics for å bruke vårt kunstneriske talent for å uttrykke vår mest verdsatte tro. Vi er nå stolte av å dele disse med deg.

showcase-image

1.
Finne mening i Gapit Nordics’ visjon

Hva betyr dette egentlig? Det betyr at alt er mulig – all data kan samles inn, kompileres og transformeres til merverdi – og vi utvikler løsningene som gjør det mulig. Dessuten betyr dette så mye mer.

Vi er stolte av å være 100 % åpne, både i å velge teknologi med etablerte og robuste open source-løsninger og hvordan vi opptrer som likemenn og kollegaer.

section-1-image

2.
Vær den du er!

Vær den du er – også på jobb. I Gapit Nordics ønsker vi autentiske og karakteristiske mennesker. Vi har alle særegne personligheter med våre egne individuelle historier, kunnskaper og erfaringer. Å dra nytte av disse unike perspektivene gir oss en bredere forståelse av situasjoner, noe som resulterer i smarte ideer, kreativitet og overlegne løsninger.

section-2-image

3.
Vær åpen

Del det du skaper og spre kunnskapen din. Jo mer åpen du er, jo lettere vil det være for andre å forstå intensjonene dine, lære og hjelpe deg. I en åpen kultur er tilgang til informasjon avgjørende for gode beslutninger. Som et resultat sikrer vi at beslutninger alltid er basert på best mulig informasjon og kunnskap.

section-3-image

4.
Behandle andre som likeverdige

Vår virksomhet består av samfunnet rundt oss. Dette inkluderer kolleger, partnere, leverandører og kunder. Vi bør behandle hver enkelt av disse interessentene med nåde og respekt. Å ta godt vare på våre samarbeidspartnere og kunder er flott for alle involverte parter og er like viktig som måten vi behandler oss selv og våre kolleger på.

section-4-image

5.
Tro på det gode i mennesker

Vi må anta at folk har gode intensjoner og stole på at de bidrar til vår vekst. Å mikrostyre og tvile på andre er bare skadelig og tapper energi fra alle involverte. Hvis du antar at kollegene dine er dyktige på sitt felt og handler i fellesskapets interesse, er det lite sannsynlig at du vil bli sviktet.

section-5-image

6.
Vær til å stole på

Tillit mellom mennesker er limet i enhver organisasjon. Uten tillit faller hele puslespillet sammen. Å bygge tillit er en langsom prosess som oppnås ved å kommunisere og handle for å støtte og fremheve hverandres styrker. Ved å holde løftene vi gir, utvikler tilliten seg naturlig og vokser seg sterk. I Gapit Nordics vil vi alltid holde vårt ord og gjennomføre våre mål. Den naturlige åpenheten og den frie informasjonsflyten som følger med tillit betyr å få ting gjort raskt og effektivt. Kort fortalt gir tillit et bedre arbeidsmiljø. Som et sluttresultat resulterer dette også i en mer forhøyet følelse av tilfredsstillelse i arbeidet.

section-6-image

7.
Glem feilen; husk lærepengen

Som livet er virksomheten uforutsigbar. Ingen kan forutsi fremtiden, så la oss omfavne usikkerhet og være flinke til å utnytte mulighetene som kommer. Vi må handle raskt, tilpasse oss, lære og se fremover. Det forutsetter at vi tør å teste dristige ideer (selv om de mislykkes) og lære av våre feil.

section-7-image

8.
Ingen tilbakemelding, ingen utvikling

God kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger er avgjørende i en organisasjon. Vi må etablere en kultur der det å gi hverandre tilbakemelding er en naturlig del av verdiskapingen, og vi må utvikle enkle rutiner som naturlig gir næring til denne holdningen. Det viktigste med tilbakemelding er å skape et ønske om læring og forbedring.

section-8-image

9.
Vær selvstendig

Avhengighet er ofte komplisert og kan hindre vekst. Hvis vi ønsker å bygge en dynamisk og utviklende virksomhet, kan vi ikke etablere mange unødvendige avhengigheter.

Bidra til å forstå ens rolle og hva den innebærer av ansvar og behov for samhandling med andre. I Gapit Nordics er det overveldende sannsynlig at du har din rolle fordi du er best på akkurat det du gjør. Det betyr at du er best til å vurdere hva som må til for å oppfylle ansvaret i den gitte rollen. Det forventes med andre ord at du i stor grad velger dine egne oppgaver og ansvar. IKKE forvent å bli mikroadministrert.

NB! Ikke forveksle uavhengighet med egenvilje og egeninteresse. Selvstendighet handler om å ta valg etter beste evne og forutsetninger, være handlingsorientert, og bidra til felles mål.

section-9-image

10.
Ikke vær inaktiv, vær proaktiv

I Gapit Nordics er vi avhengige av at folk er praktiske. Hvis du mener noe bør forbedres, ta initiativ til å fikse det selv. Utsettelser er ikke å foretrekke. Vennligst ikke gjør noe i håp om at noen andre vil se problemet og fikse det. Hvis noe er uklart, få det avklart - dette kan for eksempel være din rolle, en oppgave eller noe helt annet.

section-10-image