Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen angir hva slags data vi samler inn om deg, hva vi bruker informasjonen til, og hvem vi gir informasjonen til. Den angir også hvilke rettigheter du har angående informasjonen din og hvem du kan kontakte for ytterligere informasjon eller spørsmål. Personvernerklæringen beskriver hvordan Gapit Nordics behandler personlig informasjon som samles inn gjennom nettstedet.
Kontaktinformasjonen er:
Nedre Storgate 3
N-3015 Drammen
E-post:
+47 99 097 333
Org no: NO 917 567 204
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av din personlige informasjon, kan du kontakte oss på
DEFINISJONER
 • Selskap (referert til som enten "Selskapet", "Vi", "Oss" eller "Vår" i denne Avtalen) refererer til Gapit Nordics AS, Nedre Storgate 3, 3015 Drammen.
 • Informasjonskapsler er små filer som er plassert på datamaskinen din, mobilenheten eller en hvilken som helst annen enhet av et nettsted, som inneholder detaljene om nettleserloggen din på det nettstedet blant dens mange bruksområder.
 • Nettsted refererer til Gapit Nordics, tilgjengelig fra https://gapit.io/
 • Bruksdata refererer til data som samles inn automatisk, enten generert ved bruk av Nettstedet eller fra selve Nettstedets infrastruktur (for eksempel varigheten av et sidebesøk).
SAMLE IN OG BRUKE DINE PERSONLIGE DATA
1. HVORFOR SAMLER VI PERSONLIG INFORMASJON, OG HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI?
Informasjonen Vi samler inn brukes til å gi bedre tjenester til alle Våre brukere. Ved å gjøre det kan vi analysere:
 • Hvilke sosiale medier å målrette mot.
 • Mål frafallsraten til Nettstedet.
 • Finn hvilke regioner Nettstedet vårt når.
 • Samle inn personlige data for å kontakte potensielle kunder.
2. PERSONLIGE DATA
Mens du bruker Tjenesten Vår, kan Vi be Deg om å gi Oss visse personlig identifiserbare opplysninger for å kontakte eller identifisere Deg. Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:
 • Epostadresse
 • Fornavn og etternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, stat, provins, by
 • Bruksdata
3. BRUKSDATA
Bruksdata samles inn automatisk (etter samtykke er gitt) når du bruker Tjenesten.

Bruksdata kan inkludere informasjon som Din Enhets Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene på Nettstedet Vårt du besøker, klokkeslett og dato for besøket Ditt, tiden brukt på disse sidene, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Når Du går inn på Nettstedet via en mobilenhet, kan Vi samle inn viss informasjon automatisk, inkludert, men ikke begrenset til, typen mobilenhet Du bruker, mobilenhetens unike ID, IP-adressen til mobilenheten Din, operativsystemet til mobilen Din, typen mobil nettleser Du bruker, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Vi kan også samle inn informasjon som Din nettleser sender når Du besøker Nettstedet vårt eller går inn på nettstedet via eller via en mobilenhet.
4. SPORINGSTEKNOLOGIER OG INFORMASJONSKAPSLER
Vi bruker Informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på Nettstedet Vårt og lagre viss informasjon. Sporingsteknologier som brukes er beacons, tags og skript for å samle inn og spore informasjon og forbedre og analysere Tjenesten Vår. Teknologiene Vi bruker kan omfatte:
 • Informasjonskapsler eller nettleserinformasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil plassert på enheten din. Du kan instruere nettleseren din om å nekte alle informasjonskapsler eller å indikere når en informasjonskapsel sendes. Men hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du ikke bruke enkelte deler av tjenesten vår. Med mindre du har justert nettleserinnstillingen for å nekte informasjonskapsler, kan nettstedet vårt bruke informasjonskapsler.
 • Nettvarder. Enkelte deler av Nettstedet vårt og e-postene våre kan inneholde små elektroniske filer kjent som nettvarder (også referert til som klare gifs, pikselkoder og enkeltpiksel gifs) som tillater Selskapet for eksempel å telle brukere som har besøkt disse sidene eller åpnet en e-post og for annen relatert nettstedstatistikk (for eksempel registrering av populariteten til en bestemt seksjon og verifisering av system- og serverintegritet).
Informasjonskapsler kan være "Fast" eller "Sesjonsavhengig"-informasjonskapsler. Fast informasjonskapsler forblir på din personlige datamaskin eller mobilenhet når du går offline, mens sesjonsavhengig informasjonskapsel slettes så snart du lukker nettleseren. Du kan lære mer om informasjonskapsler her: Alt om informasjonskapsler av TermsFeed.

Vi bruker både sesjonsavhengig- og fast informasjonskapsler for formålene som er angitt nedenfor:
 • Nødvendige / Essensielle informasjonskapsler
  Type: Sesjonsinformasjonskapsler
  Administrert av: Oss
  Formål: Disse informasjonskapslene er essensielle for å gi deg tjenester som er tilgjengelige via Nettstedet og gjøre det mulig for deg å bruke noen av funksjonene. De bidrar til å autentisere brukere og forhindre uredelig bruk av brukerkontoer. Uten disse informasjonskapslene kan ikke tjenestene du har bedt om tilbys, og Vi bruker kun disse informasjonskapslene for å tilby deg disse tjenestene.
 • Retningslinjer for informasjonskapsler / Godkjenning av informasjonskapsler
  Type: Faste informasjonskapsler
  Administrert av: Oss
  Formål: Disse informasjonskapslene identifiserer om brukere har akseptert bruken av informasjonskapsler på Nettstedet.
 • Funksjonelle informasjonskapsler
  Type: Faste informasjonskapsler
  Administrert av: Oss
  Formål: Disse informasjonskapslene lar oss huske valg du gjør når du bruker Nettstedet, for eksempel å huske påloggingsdetaljer eller språkpreferanser. Formålet med disse informasjonskapslene er å gi deg en mer personlig opplevelse og unngå at du må angi innstillingene dine på nytt hver gang du bruker Nettstedet.
For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og dine valg angående informasjonskapsler, vennligst besøk våre retningslinjer for informasjonskapsler eller delen om informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
5. LAGRINGSTID / SLETT
Vi lagrer dine personlig informasjon så lenge det er nødvendig for å tjene formålet, noe som betyr at personlig data som Vi behandler basert på ditt samtykke vil bli slettet hvis du trekker tilbake samtykket. Personlig informasjon Vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt, og alle forpliktelser som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
6. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONLIG INFORMASJON OM DEG
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Vi behandler om deg. Du har også rett til å be om begrenset behandling, umiddelbare innvendinger mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.

For å utøve dine rettigheter må du kontakte Oss via . Vi vil svare på din henvendelse så snart som mulig og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller gi ytterligere informasjon før du utøver rettighetene dine mot oss. Vi gjør dette for å sikre at Vi bare gir deg tilgang til din personlige informasjon - og ikke noen som utgir seg for å være deg.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sende en e-post til .

OFFENTLIGGJØRING AV PERSONLIG INFORMASJON TIL ANDRE
Vi gir ikke din personlige informasjon videre til andre med mindre det er et juridisk grunnlag for slik utlevering. Eksempler på et slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et rettslig grunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi vil dele personopplysninger med Våre tekniske underleverandører eller offentlige myndigheter med lovpålagt opplysningsplikt. Vi har i slike tilfeller inngått avtaler for å sikre informasjonssikkerhet i alle behandlingsledd.

All behandling av personopplysninger som Vi utfører skjer innenfor EU/EØS-området.
BARNENS PERSONVERN
Nettstedet Vårt henvender seg ikke til noen under 13 år. Vi samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra noen under 13 år. Hvis Du er en forelder eller verge og vet at barnet Ditt har gitt Oss personlig data, vennligst kontakt oss. Anta at Vi blir oppmerksomme på at vi har samlet inn personlig data fra alle under 13 år uten bekreftelse av foreldrenes samtykke. I så fall tar Vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

Hvis Vi trenger å stole på samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle informasjonen Din og landet Ditt krever samtykke fra en forelder, kan Vi kreve samtykke fra foreldrene Dine før Vi samler inn og bruker denne informasjonen.
KLAGER
Anta at du mener at Vår behandling av personopplysninger ikke er i samsvar med det Vi har beskrevet her eller bryter personvernlovgivningen på andre måter. I så fall kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets nettsider datatilsynet.no.
ENDRINGER
Skulle det bli endring i Våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det endre informasjonen du har oppgitt her. Hvis Vi har kontaktinformasjonen din, vil Vi varsle deg om disse endringene. Ellers vil oppdaterte data alltid være lett tilgjengelig på nettstedet vårt.

Våre Wettsteder kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som ikke opererer under Vår personvernpraksis. Når du går inn på et tredjepartsnettsted, gjelder ikke lenger Vår personvernpraksis. Vi anbefaler at du gjennomgår personvernpraksisen til det relevante tredjepartsnettstedet før du oppgir personlig identifiserbar informasjon.