Få full oversikt

Kundeportalen vår er en sentralisert plattform for å holde styr på det større bildet når det gjelder datasentrene dine. Hold styr på prosjekter, bestill nye integrasjoner og send inn henvendelser.

Henvendelser

Med vår tjeneste kan du enkelt sende inn henvendelser og samtidig ha full oversikt over dem. Vi tilbyr et intuitivt grensesnitt som gjør det enkelt å holde dialogen i gang. Du kan enkelt se hvilke henvendelser som er under behandling, og hvilke saker som allerede er løst. Dette gir deg full kontroll over dine kommunikasjoner, slik at du alltid er oppdatert på statusen til dine henvendelser.

Something relevant

Ordrebehandling

Vår løsning gir deg full oversikt over hele prosessen for dine bestillinger gjennom vår kundeportal. Du kan følge ordren fra det øyeblikket den blir plassert, til den blir gjennomført. I tillegg gir vi deg muligheten til å godkjenne bestillinger og legge til kommentarer mens prosessen skrider frem, slik at du har full kontroll og kan delta aktivt i behandlingen av bestillingene dine.

Something relevant

Prosjekter

I vår oversikt får du muligheten til å enkelt se statusen på pågående prosjekter. Du kan også dele og få tilgang til prosjektdokumentasjon når det er nødvendig, slik at du alltid har full kontroll og tilgang til viktig informasjon i prosjektsammenheng.

Something relevant

Tilleggstjenester

Gapit Nordics forplikter seg til kontinuerlig forbedring og utvikling av løsningene våre basert på tilbakemeldinger fra kundene. Disse forbedringene vil bli gjort tilgjengelige for alle våre kunder gjennom vår egen butikk, der dere kan enkelt bestille de løsningene som passer best for deres behov.

Something relevant