ARTIKLER

future-proof-integration-with-node-red-showcase
Fremtidssikker integrasjon med Node-RED

Gapit bytter til Node-red som vår fremtidssikre integrasjonsmotor. Les mer om hvorfor vi velger denne retningen for våre integrasjoner.

gapit-beliefs-showcase
Gapit Nordics´ Tro

Vi her i Gapit er glade for å dele våre 10 trosretninger på hvordan vi ønsker å jobbe som individer og, enda viktigere, sammen som et levende fellesskap.

how-data-needs-design-showcase
Hvordan data trenger design

En stor del av jobben vår er å gjøre data om til grafisk informasjon som det er enkelt å handle på. Denne artikkelen utforsker hvordan vi laget et system som gjør denne oppgaven så smertefri som mulig.

choose-openness-showcase
Velg åpenhet

Flere og flere kunder er frustrerte over løsninger fra større selskaper. Å være låst til en bestemt produsent hører fortiden til, og her er grunnen.

gapit-data-centers-true-showcase
Gapit + datasenter = sant

Ideen om data virker så enkel og kjent, men den er også ganske komplisert og fjern. Hvordan henger det hele sammen og hva er Gapits bidrag?